Strona główna, home

Rafał Ślusarz

Wstęp do Modelowania MolekularnegoUG 50th anniversary

Moodle Logo

Zajęcia fakultatywne dla studentów trzeciego semestru, kier. chemia.

PE UG
Materiały do wykładu
(materiały i treść wykładu umieszczona w PE UG).

Wprowadzenie

Kurs "Wstęp do Modelowania Molekularnego" jest kursem prowadzonym w w formie blended learning. Wiąże się to z koniecznością posiadania (stałego) dostępu do komputera. Zajęcia e-learningowe (część prowadzona w formie nauczania na odległość) mają formę wykladu, realizowanego w Portalu Edukacyjnym UG Mestwin.
Każdy z uczestników kursu ma obowiązek zapisania się do odpowiedniego kursu w PE UG i regularnego, zgodnego z harmonogramem wykonywania wszystkich zaleceń (odnośnik u góry tej strony).
Ćwiczenia prowadzone są w formie klasycznej/stacjonarnej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę - osobna ocena wystawiana jest na zakończenie wykładu i na zakończenie ćwiczeń.
Szczegóły związane z trybem zaliczania wykładu oraz poszczególnych części jego materiału dostępne są (lub będą) w forum ogólnym kursu (odpowiednie odnośniki do materiałów znajdują się u góry (tej) strony kursu).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Strona z wynikami zaliczeń Off-site link. (wymaga autoryzacji w PE UG).

Cały czas jestem dostępny za pośrednictwem wszystkich e-mediów lub tradycyjnie, według wskazówek zawartych na stronie O mnie.

You can call me that:
print STDOUT pack(c8,80,sqrt(10201),(unpack(c1,U)+29),3**3*3,hex(70)+5,oct(145),1+(1<<4)*2,10);
 Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS! Aktualizacja strony: 24.06.2019 r.